THIRRJE PËR SHKRIME HULUMTUESE – GAZETARË INDIVIDUALË

Demokracia dhe gazetaria cilësore janë nën presion të vazhdueshëm. Nga njëra anë, gjithnjë e më shumë linjat editoriale të redaksive po mjegullohen për shkak të interesave financiare të drejtuesve të mediave, [...]