Asistence Financiare

THIRRJE PËR SHKRIME HULUMTUESE – GRUP GAZETARËSH

Demokracia dhe gazetaria cilësore janë nën presion të vazhdueshëm. Nga njëra anë, gjithnjë e më shumë linjat editoriale të redaksive po mjegullohen për shkak të

  • 148 Views
READ MORE

THIRRJE PËR SHKRIME HULUMTUESE – GAZETARË INDIVIDUALË

Demokracia dhe gazetaria cilësore janë nën presion të vazhdueshëm. Nga njëra anë, gjithnjë e më shumë linjat editoriale të redaksive po mjegullohen për shkak të

  • 811 Views
READ MORE