Rreziku që vjen nga digat

  • Shqip
  • English
  • Shqipëria ka trashëguar nga regjimi komunist mbi 630 liqene artificiale që përdoren për ujitje, të shpërndara në të gjithë territorin e vendit. Por, prej më shumë se 35 vjetësh, ato nuk janë mbirëmbajtur dhe kjo ka bërë që shumica e digave të këtyre liqeve të përbëjnë rrezik për zonat ku ndodhen. Për këtë arsye është reduktuar me 40% kapaciteti ujëmbajtës i tyre.

    Ky dokumentar investigativ sjell dëshmi nga diga që kanë pësuar dëme, sjell zërin e specialistëve që denoncojnë braktisjen që i është bërë këtyre të fundit, dhe rrezikun e pritshëm nëse nuk do të ndërhyhet për të bërë riparimet e domosdoshme.

    Ky dokumentar është një produkt i @ForumiiMendimittëLirë, zbatues të projekteve të financuara në kuadër të programit Investigative Network Albania (INA), një iniciativë e përbashkët e @ACQJ.al, @albanianmediainstitute dhe @Qendrafol.al, mbështetur nga @usembassytirana, e cila ka për qëllim rritjen e kapaciteteve të gazetarisë hulumtuese në nivel lokal dhe kombëtar. Për më shumë informacion mbi asistencën financiare në kuadër të kësaj iniciative vizitoni faqen www.ina.media


    Ky shkrim është pjesë e projektit që mbështetet financiarisht nga Zyra e Mardhënieve me Publikun e Ambasadës së SH.B.A. në Tiranë. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë te autor-it/ve dhe nuk përfaqesojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit. / This article is part of a project that is financially supported by the Public Relations Office of the US Embassy in Tirana. The opinions, findings, conclusions, and recommendations expressed are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the Department of State.