Jetmira Delia

Skema e re e aftësisë së kufizuar “ndëshkon” qindra të sëmurë

Aplikimi i skemës së re të vlerësimit të aftësisë së kufizuar ka ngjallur pakënaqësi mes grupeve të interesit. Rreth 1700 persona, që kishin më parë

  • 4055 Views
READ MORE