Termat e Përdorimit

Mirë se vini në Investigative Network Albania, një platformë dixhitale e dedikuar për të ndihmuar gazetarinë e pavarur dhe për të hedhur dritë mbi çështje të interesit publik përmes raportimit hulumtues në Shqipëri. Faqja jonë në internet është e aksesueshme në www.ina.media, duke ofruar një hapësirë për gazetari profesionale, burime dhe diskutime mbi çështjet që prekin shoqërinë shqiptare dhe më gjerë.

Duke qasur ose përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni këto Kushte të Përdorimit (“Kushtet”). Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte para se të përdorni shërbimet tona. Nëse nuk pranoni këto Kushte, ju nuk mund të qaseni ose të përdorni faqen tonë të internetit.

Përdorimi i Faqes në Internet

  • Qasja: Ju jepet një licencë jo-ekskluzive, jo-e transferueshme, e tërheqshme për të qasur dhe përdorur faqen në internet në përputhje të rreptë me këto Kushte.
  • Përdorimi i Përmbajtjes: Përmbajtja e ofruar në faqen tonë të internetit është për përdorimin tuaj personal, jo-komercial vetëm. Ju nuk mund të përdorni, kopjoni, riprodhoni, shpërndani, publikoni, ose krijoni vepra të derivuara nga ndonjë pjesë e faqes sonë të internetit për qëllime komerciale pa marrë leje nga ne.
  • Sjellja e Përdoruesit: Ju pranoni të përdorni faqen e internetit vetëm për qëllime të ligjshme dhe jo për ta përdorur në një mënyrë që shkel të drejtat, kufizon, ose pengon përdorimin e faqes së internetit nga dikush tjetër.

Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Përmbajtja, skema, dizajni, të dhënat, bazat e të dhënave dhe grafikat në këtë faqe në internet janë të mbrojtura nga ligjet shqiptare dhe ndërkombëtare të pronësisë intelektuale. Përveçse kur lejohet qartësisht ose nëse përdoren për qëllime gazetareske jo-fitimprurëse, ju nuk mund të kopjoni, shpërndani, shfaqni ose performoni përmbajtjen, as ta përdorni në ndonjë mënyrë për qëllim publik ose komercial pa pëlqimin paraprak me shkrim nga ne.

Kontributet e Përdoruesve

  • Përmbajtja e Përdoruesit: Përdoruesit mund të paraqesin përmbajtje, duke përfshirë por jo të kufizuar në artikuj, komente dhe imazhe. Ju na jepni një licencë jo-ekskluzive, të përjetshme, të paanulueshme, pa pagesë për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, publikuar, përkthyer dhe shpërndarë të tillë përmbajtje në faqen tonë të internetit ose në ndonjë formë tjetër.
  • Standardet e Përmbajtjes: Kontributet e përdoruesve duhet të jenë të sakta (ku ato paraqesin fakte), të mbajnë të vërtetën (ku ato paraqesin mendime), dhe të përputhen me ligjin përkatës në Shqipëri dhe në çdo vend nga i cili ato postohen.

Mohimi i Garancive

Faqja jonë në internet dhe përmbajtja e saj ofrohen “siç janë” pa garanci të ndonjë lloji, të shprehura ose të nënkuptuara. Ne nuk garantojmë që faqja në internet do të jetë gjithmonë e disponueshme, e pandërprerë, e sigurt, ose e lirë nga defektet ose viruset.

Kufizimi i Përgjegjësisë

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që rrjedh nga përdorimi juaj, ose pamundësia për të përdorur, faqen tonë në internet ose ndonjë përmbajtje në të, edhe nëse kemi qenë të njoftuar për mundësinë e tillë të humbjes ose dëmit.

Ndryshimet në Kushte

Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë ndryshime në këto Kushte në çdo kohë. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes në internet pas ndonjë ndryshimi tregon pranimin tuaj të Kushteve të reja.

Ligji Mbizotërues

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa i dhënë efekt ndonjë parimit të konflikteve të ligjeve.

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim mbi këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni në info@ina.media.

Këto Kushte të Përdorimit janë përditësuar së fundmi më 01.05.2024.

Ankesa dhe Korrigjime

Kjo faqe është e dedikuar për ankesat dhe korrigjimet e dorëzuara pranë Investigative Netëork Albania dhe Partnerëve mbi produktet e publikuara në këtë platformë.