Merxhan Daci

Kriza e fuqisë punëtore cenoi cilësinë e turizmit, hotelet kërkojnë staf në Nepal e në Bangladesh

Ndërsa po zgjerohet çdo vit, biznesi i turizmit po përballet me krizën e gjetjes së fuqisë punëtore, vendase. Si pasojë e mungesave të theksuara, ky

  • 132 Views
READ MORE