THIRRJE PËR APLIKIME PËR ORGANIZATA MEDIATIKE

Thirrja qëndron e hapur nga data 01 SHKURT 2021 deri në datën 28 SHKURT 2021 (ora 23:59) Demokracia dhe gazetaria cilësore janë nën presion të vazhdueshëm. Nga njëra anë, gjithnjë e [...]